วัดหัวนา

ตั้งอยู่เลขที่ 85 หมู่ที่ 5 ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี การเดินทางไปวัดหัวนา ไปตามถนนเพชรเกษม เพชรบุรี - กรุงเทพฯ จะสะดวกว่าสายอื่น คือจากตัวเมืองเพชรบุรีผ่านหัวสะพานไปเล็กน้อยจะถึงทางโค้งบ้านหัวดอนมีทางแยกซ้ายมือเข้าประมาณ 4 กิโลเมตรก็จะถึงวัดหัวนา

ตามทะเบียนวัดของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอบ้านลาด ซึ่งทำทะเบียนส่งจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2482 ระบุว่าวัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2468  ในสมัยรัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และทะเบียนวัดภาคกลางได้บันทึกไว้อีกว่าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2516 ซึ่งก็ไม่ผิดอะไร เพราะตามธรรมเนียมประเพณีเมื่อมีการสร้างโบสถ์ใหม่ก็จะขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ทุกครั้ง  ช่วงนี้เป็นช่วงที่หลวงปู่แก้วเป็นเจ้าอาวาสท่านมีบารมีสูงจึงก่อสร้างเสนาสนะไว้ได้มาก วัดหัวนาถึงแม้จะสร้างเป็นสำนักสงฆ์มานานในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่เป็นวัดเล็ก ๆ มีกุฏิพระให้พักอาศัยเท่านั้น ยังไม่มีถาวรวัตถุใด ๆ หลังจากนั้นก็ถูกให้ทิ้งร้างไม่มีเจ้าอาวาสอยู่ 2 ปี หลวงปู่แก้วได้รับนิมนต์ให้มาอยู่วัดหัวนา ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 ท่านเป็นพระที่มีวิทยาคุณวิเศษ มีผู้เลื่อมใสศรัทธามาก ก่อสร้างวัดให้มีเสนาสนะ โบสถ์  ครบทุกอย่างเป็นวัดที่สมบูรณ์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่แต่โบสถ์เดิมยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ ซึ่งมีเจ้าสำนักปกครอง เท่าที่ทราบนาม คือ

  1. หลวงพ่อดอกไม้
  2. หลวงพ่อเทพ
  3. หลวงพ่อบัว
  4. หลวงพ่อทัศน์
  5. หลวงพ่อแก้ว พ.ศ. 2470 - 2511
  6. พระอธิการเปลื้อง ฐานวํโส พ.ศ. 2512 - 2533
  7. พระครูวิรุฬห์ญาณวัชว์ พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง