โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลไร่โคก

 ตั้งอยู่ที่ ถนน ทางหลวงชนบท พบ. 6020 ตำบล ไร่โคก อำเภอ บ้าน ลาด จังหวัด เพชรบุรี 76150. โทร.032492047

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง