ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
หมู่ที่ 3 ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032-473720 เบอร์โทรสาร 032-473720
Email : raikoke.sao@hotmail.co.thพิกัด GPS : 13.115842, 99.834878