แผนอัตรากำลัง

Displaying 16-20 of 45 results.
ประกาศการมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกอบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คำสั่งเรื่องการมอบอำนาจนายกให้รองนายกอบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศการมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกอบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563