แผนอัตรากำลัง

Displaying 21-25 of 59 results.
มอหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและโครงสร้างส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565