แผนอัตรากำลัง

Displaying 31-35 of 59 results.
คำสั่งเรื่องการมอบอำนาจนายกให้รองนายกอบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศการมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกอบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คำสั่งเรื่องการมอบอำนาจนายกให้รองนายกอบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563