โครงการปรับสภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัยคนพิการ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นายสมหมาย เพชรพิทักษ์ ประธานกรรมการศูนย์บริการคนพิการตำบลไร่โคก พร้อมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์บริการ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจง/อธิบายรายละเอียด โครงการปรับสภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัยคนพิการ ร่วมด้วยวางแผนติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง