ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมิง คงประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก และนายกฤษติศักดิ์ ทองเทศ ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง