ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีษะเกษ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธีรวุฒิ มีนาท ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก นายฉลอง พลับทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 และนายกฤษติศักดิ์ ทองเทศ ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีษะเกษ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง