แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 67 results.
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (019)
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานจ้าง ครังที่ 1 ปี 2567_
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2567
ประกาศฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
การมอบอำนาจของนายกอบตให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติราชการ 2566