ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างเหมาองค์กรสถาบันเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ไร่โคก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    25 กันยายน 2566

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21 กันยายน 2566

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายบ้านนายเบิ้ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 กันยายน 2566

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสาย กจ.4004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 กันยายน 2566

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนช่อฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 กันยายน 2566

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านครูพลไปดอนพ่อปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 กันยายน 2566

จ้างเหมาบริการจัดทำครุภัณฑ์ตู้แสดงเกียรติบัตร ถ้วยรางวัลและโล่รางวัลพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 กันยายน 2566

จ้างเหมาบริการจัดทำและติดตั้งกระจกกั้นห้องในห้องประชุม อบต.ไร่โคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 กันยายน 2566

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างเหมาทำอาหาร ศพด.บ้านนาน้ำพุ เดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    22 กันยายน 2566

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา