ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธีรวุฒิ มีนาท ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก นายฉลอง พลับทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 และนายอรรถพร บุตรเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่โคก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง